REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego planszomania.plSklep internetowy www.planszomania.pl prowadzony jest przez firmę Planko Jakub Leszewski NIP: 1230736573, REGON: 140604123 z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 22/7, 01-496 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej


 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem telefonu 22 637 21 80 (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze, w godzinach 11:00-19:00 lub pod adresem e-mail sklep@planszomania.pl.
 3. Ceny widniejące w opisach towarów są podawane w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają VAT). Obowiązującą dla klienta jest cena znajdująca się przy towarze na ekranie potwierdzenia zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Podana cena obejmuje koszty związane z przygotowaniem zamówienia do wysyłki (pakowanie itp...)
 6. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony www.planszomania.pl
  W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane pocztą elektroniczną na adres sklep@planszomania.pl
 7. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu na adres email podany w formularzu podczas składania zamówienia. W treści tej wiadomości znajdują się następujące informacje: liczba i cena brutto (zawierająca VAT) zamówionych produktów, koszty dostawy i płatności, przewidywany czas realizacji zamówienia
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu zamówienia przez klienta
  • w przypadku zamówień płatnych z góry – po otrzymaniu wpłaty
 9. Klient może zmodyfikować zamówienie do momentu jego wysłania kontaktując się ze sklepem e-mailowo lub telefonicznie
 10. Klient może anulować zamówienie do momentu jego wysłania kontaktując się ze sklepem e-mailowo lub telefonicznie.
 11. Czas realizacji zamówienia podany przy poszczególnych produktach to czas jaki upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do jego wysyłki. Liczone są tutaj tylko dni robocze. W przypadku zakupu kilku produktów o różnym podanym czasie realizacji, całkowity czas realizacji całego zamówienia, równy będzie najdłuższemu czasowi realizacji.
 12. Termin otrzymania zamówienia przez klienta to czas realizacji zamowienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej formy przesyłki
 13. Produkty, przy których podana jest informacja o czasie realizacji dłuższym niż 24h są sprowadzane na zamówienie. W tych przypadkach sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. W takiej sytuacji Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 14. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon.
 15. Na życzenie klienta wystawiona może być faktura VAT.
 16. Klient dokonując zakupów akceptuje stosowanie faktur elektronicznych. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.
 17. Możliwe formy płatności to:
  • przy odbiorze przesyłki (dotyczy przesyłek na terenie Polski)
  • przelewem na konto sklepu
  • przelewem elektronicznym przy pomocy serwisu payu.pl
  • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym
 18. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może zrezygnować z zakupionego produktu (zrezygnować z zawartej umowy) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia
 19. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać stosowne oświadczenie e-mailem na adres sklep@planszomania.pl, a następnie odesłać towar na adres sklepu podany na stronie O nas. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy oraz zwracanego towaru Sklep zwraca klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 20. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku - przelewem na wskazane konto bankowe).
 21. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 22. W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail sklep@planszomania.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.
 23. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.
 24. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 25. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni
 26. W przypadku konieczności zwrotu produktu Sklep wysyła do Klienta etykietę nadawczą dla kuriera. Klient we własnym zakresie ustala z firmą kurierską dogodny dla Siebie termin odbioru przesyłki z reklamowanym produktem. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odesłaniem reklamowanego produktu.
 27. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
 28. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.