POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu planszomania.pl

Zakładając konto klienta na naszej stronie, dokonując u Nas zakupów, korzystając z naszej wypożyczalni lub sybskrybując nasz newsletter możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz o akceptację poniższej Polityki prywatności.

Polityka przedstawia najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych, a tym samym realizuje obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Jakub Leszewski, przedsiębiorca prowadzący działałność gospodarczą pod nazwą Planko Jakub Leszewski NIP: 1230736573, REGON: 140604123 z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 22/7, 01-496 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pocztą tradycyjną na podany powyżej adres oraz pocztą elektroniczną na adres

Dane osobowe

Cel przetwarzania danych


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
 • realizacja zamówień złożonych w Sklepie
 • prowadzenie Twojego konta klienta w Sklepie
 • świadczenia usług realizowanych w Sklepie
 • przesyłanie newslettera
 • rozpatrywanie ewentualnych skarg i reklamacji
 • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Dane nie są wykorzystywane podejmowania zautomatyzowanych decyzji, czyli tzw. profilowania

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędne do realizacji umowy. W szczególności, w przypadku braku podania danych nie będzie możliwe:
 • założenie i prowadzenie konta klienta w Sklepie
 • złożenie zamówień w Sklepie
 • korzystanie z innych usług Sklepu
 • otrzymywanie informacji o ofertach i działaniach Sklepu
 • otrzymywanie newslettera

W każdej chwili masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w tych przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie zgody.

Podstawa przetwarzania danych


Stosownie do każdego z ww. celów, podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażonej w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:
 • dostępu do Twoich danych
 • sprostowania Twoich danych
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych
 • przeniesienia Twoich danych do innego administratora

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, w sposób opisany powyżej, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Do realizacji naszych usług w pewnym zakresie korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
 • dostawca infrastruktury informatycznej niezbędnej do prowadzenia sklepu internetowego - przechowuje bazę kont klientów Sklepu, bazę bieżących i zrealizowanych zamówień, zapisuje tzw. logi serwera (data, otwierana strona, adres IP odwiedzającego, ilość przesłanych danychm dentyfikator przeglądarki)
 • podmiot realizujący dostawę towarów (firmy przewozowe, broker usług kurierskich) - wtedy kiedy jest to niezbędne do realizacji zamówienia
 • dostawca systemu płatności on-line - wtedy kiedy jest to niezbędne do realizacji zamówienia
 • biuro księgowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • podmiot zapewniający przechowywanie kopii zapasowych danych

W szczególnych przypadkach dane mogą zostać przekazane organom publicznym tam gdzie Administrator jest do tego zobowiązany.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania tych danych był Nasz uzasadniony interes lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (newsletter)

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań aby przetwarzane przez Nas dane były bezpieczne. Stosujemy wymagane przepisami prawa środki organizacyjne i techniczne oraz procedury bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, ich nieupoważnionym wykorzystaniem lub utratą.

Pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane są do zapamiętywania informacji o Twojej sesji, a tym samym pozwalają na możliwość zalogowania się do Sklepu czy przechowania informacji o koszyku.
Pliki cookies wykorzystujemy też w celu zdobycia informacji o tym, które z naszych stron, w jakim stopniu są odwiedzane, a które nie. W szczególności cookies potrzebne są do korzystania z narzędzi takich jak Google Analytics oraz Facebook Pixel. Dzięki temu mamy możliwość gromadzenia i analizowania danych o ruchu na naszych stronach, a przez to udoskonalania i optymalizowania jej.

Data ostatniej aktualizacji polityki: 24.05.2018